Vallentuna

Bäst betyg från företagen

Allmänhetens attityder till företagande

 • 75
  :
  Rankingplacering 2019
 • 24
  :
  Rankingplacering i SKLs kommungrupp
 • 37.7%
  :
  tycker att företags-
  klimatet är bra
 • 163
  :
  företag har svarat på enkäten
Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Svaren från företagarna i Vallentuna hittar du under enkätsvar. I samma meny finns också Vallentunas rankingplacering och en uppdelning på varje faktor som ingår i rankingen. Dessutom har vi samlat kommunstatistik för dig som vill ta reda på mer om Vallentuna kommun.

I SKLs kommunuppdelning ingår Vallentuna i kommungrupp A2. Pendlingskommun nära storstad.

Svenskt Näringsliv Stockholms län

Olle Karstorp

Regionchef
08-553 431 86
Storgatan 19, Stockholm

Till regionkontoret

Vallentuna är topp fem inom