Tranemo

Bäst betyg från företagen

Allmänhetens attityder till företagande

 • 180
  :
  Rankingplacering 2019
 • 20
  :
  Rankingplacering i SKLs kommungrupp
 • 43.1%
  :
  tycker att företags-
  klimatet är bra
 • 104
  :
  företag har svarat på enkäten
Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Svaren från företagarna i Tranemo hittar du under enkätsvar. I samma meny finns också Tranemos rankingplacering och en uppdelning på varje faktor som ingår i rankingen. Dessutom har vi samlat kommunstatistik för dig som vill ta reda på mer om Tranemo kommun.

I SKLs kommunuppdelning ingår Tranemo i kommungrupp B5. Lågpendlingskommun nära större stad.

Svenskt Näringsliv Västra Götalands län

Rudolf Antoni

Regionchef
031-62 94 05
Hamngatan 53, Göteborg

Till regionkontoret

Tranemo är topp fem inom