Storuman

Bäst betyg från företagen

Mobilnät och bredband

 • 143
  :
  Rankingplacering 2019
 • 9
  :
  Rankingplacering i SKLs kommungrupp
 • 36.6%
  :
  tycker att företags-
  klimatet är bra
 • 95
  :
  företag har svarat på enkäten
Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Svaren från företagarna i Storuman hittar du under enkätsvar. I samma meny finns också Storumans rankingplacering och en uppdelning på varje faktor som ingår i rankingen. Dessutom har vi samlat kommunstatistik för dig som vill ta reda på mer om Storuman kommun.

I SKLs kommunuppdelning ingår Storuman i kommungrupp C9. Landsbygdskommun med besöksnäring.

Svenskt Näringsliv Västerbottens län

Mats Andersson

Regionchef
090-718266
Sveagatan 8, Umeå

Till regionkontoret

Storuman är topp fem inom