Sollentuna

Bäst betyg från företagen

Mobilnät och bredband

 • 5
  :
  Rankingplacering 2019
 • 3
  :
  Rankingplacering i SKLs kommungrupp
 • 57.4%
  :
  tycker att företags-
  klimatet är bra
 • 142
  :
  företag har svarat på enkäten
Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Svaren från företagarna i Sollentuna hittar du under enkätsvar. I samma meny finns också Sollentunas rankingplacering och en uppdelning på varje faktor som ingår i rankingen. Dessutom har vi samlat kommunstatistik för dig som vill ta reda på mer om Sollentuna kommun.

I SKLs kommunuppdelning ingår Sollentuna i kommungrupp A2. Pendlingskommun nära storstad.

Svenskt Näringsliv Stockholms län

Olle Karstorp

Regionchef
08-553 431 86
Storgatan 19, Stockholm

Till regionkontoret

Sollentuna är topp fem inom

 • Marknadsförsörjning
 • Marknadsförsörjning
 • Mobilnät och bredband