Åtvidaberg

Bäst betyg från företagen

Allmänhetens attityder till företagande

 • 58
  :
  Rankingplacering 2019
 • 16
  :
  Rankingplacering i SKLs kommungrupp
 • 55.1%
  :
  tycker att företags-
  klimatet är bra
 • 98
  :
  företag har svarat på enkäten
Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Svaren från företagarna i Åtvidaberg hittar du under enkätsvar. I samma meny finns också Åtvidabergs rankingplacering och en uppdelning på varje faktor som ingår i rankingen. Dessutom har vi samlat kommunstatistik för dig som vill ta reda på mer om Åtvidaberg kommun.

I SKLs kommunuppdelning ingår Åtvidaberg i kommungrupp B4. Pendlingskommun nära större stad.

Svenskt Näringsliv Östergötlands län

Johan Gustafsson

Regionchef
070-771 62 66
Ågatan 9, Linköping

Till regionkontoret

Åtvidaberg är topp fem inom